Témata školení

Zpracování osobních údajů

Osobní údaje zákazníka (popř. osob jednajících za zákazníka) poskytnuté zákazníkem při uzavření smlouvy nebo zaslání objednávky budou zpracovávány pro účel uzavření a plnění smlouvy a pro účel oprávněných zájmů správce, a to po dobu trvání smluvního vztahu a po jeho ukončení po dobu do úplného splnění všech práv a povinností z tohoto smluvního vztahu vzniklých.

Správcem osobních údajů jsou společnosti skupiny DEK jako společný správce (DEK, a.s. IČ: 27636801, se sídlem Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10, Stavebniny DEK a.s., IČ: 03748600, se sídlem Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10, Stavebniny DEK s.r.o., IČ: 43 821 103, se sídlem Kamenná ul. 6. 010 01 Žilina, DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 276 42 411, se sídlem Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10, DEKWOOD s.r.o., IČ: 27609111, se sídlem Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10, DEKMETAL s.r.o., IČ: 485 89 837, se sídlem Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10, DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČ: 24795020, se sídlem, Tiskařská 257/10, PSČ 108 00 Praha 10, G SERVIS CZ s.r.o., IČ: 26226367, se sídlem Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10, WÄRME, spol. s r.o., IČ: 188 26 130, se sídlem Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10, ARGOS ELEKTRO, a. s., IČ: 253 87 952, se sídlem Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10, DEKPROJEKT SR s.r.o., IČ: 48078336, so sídlem Kamenná ul. 6. 010 01 Žilina, ATELIER DEK SR s.r.o., IČ: 50402439, so sídlem Kamenná ul. 6. 010 01 Žilina, ÚRS CZ a.s., IČ: 47115645, se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, BEST a.s., IČ: 25201859, se sídlem Rybnice 148, 331 51 Kaznějov, Callida s.r.o., IČ: 65415183, se sídlem Soběslavská 2056/32, Praha, PSČ 130 00, First information systems s.r.o., IČ: 49608754, se sídlem Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10, STACHEMA CZ s.r.o., IČ: 46353747, se sídlem Hasičská 1, 280 02 Kolín, PROTEA Software s.r.o., IČ: 14189968, se sídlem Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10, RETEK s.r.o., IČ: 25963805, se sídlem Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10), osobní údaje nebudou bez souhlasu zákazníka (popř. subjektů údajů) poskytovány jiným správcům.

Ke zpracování není potřeba souhlas subjektu údajů, neboť ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm b) nařízení GDPR) se jedná o zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro plnění smlouvy, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm f) nařízení GDPR) se jedná o zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce. V souladu s čl. 6 odst. 1 písm f) nařízení GDPR, mohou být osobní údaje zpracovány rovněž pro účely přímého marketingu, a to až do doby uplatnění námitky podle čl. 21 nařízení GDPR. Subjekt údajů má vůči správci právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování.