Témata školení

Protipožární nátěry

Termíny a čas vysílání

ONLINE

Popis

V rámci školení budou představeny protipožární nátěry z produkce firmy Stachema, které lze aplikovat na dřevěné a ocelové konstrukce. Školení bude zaměřeno na podmínky aplikace těchto nátěrů (stav podkladní konstrukce, teplota a vlhkost prostředí apod.), dále bude provedena ukázka výpočtu spotřeby materiálu a účastnící budou seznámeni také se souvisejícími legislativními požadavky. Na závěr školení bude účastníkům předložen krátký test a při jeho splnění jim bude vystaven certifikát o absolvování školení.

Cena: 1210 Kč

Cena za firmu včetně DPH. Poplatek za školení vybírá společnost Stachema.

Na závěr školení bude účastníkům předložen krátký test a při jeho splnění jim bude vystaven certifikát o absolvování školení.

Program

09:00
Zahájení školení
09:05
Legislativa a obecné vlastnosti protipožárních nátěrů
09:10
Stachema Flamgard – protipožární nátěr
09:25
Stachema Flamgard Transparent – průhledný protipožární nátěr
09:45
Plamostop P9 – protipožární nátěr na ocelové konstrukce
09:55
Výpočet spotřeby protipožárního nátěru
10:05
Závěrečný test a zodpovězení dotazů