Témata školení

Montáž oken a dveří WINDEK – pro začátečníky

Termíny a čas vysílání

ONLINE

Popis

Školení je zaměřeno na základy montáže oken. Účastníci se dozví zásady správného zaměření stavebního otvoru, manipulace s výrobky, osazení výplní, jejich seřízení a pravidla pro údržbu. Dále budou účastníci seznámeni s novinkami v nabídce oken a dveří WINDEK PVC. Bude předvedeno utěsnění připojovací spáry dle ČSN 74 6077. Účastníci se také dozvědí jak předejít nejčastějším chybám při montáži.

Cena: Zdarma

Program

09:00
Zahájení školení
09:05
Správný výběr vhodné výplně a úvod do montáže oken
09:30
Zaměření stavebního otvoru
09:40
Příprava okna před montáží
09:50
Utěsnění připojovací spáry
10:00
Základní servis a údržba
10:10
Časté chyby na stavbách
10:30
Závěr školení